Vad gör MSD?

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa.
MSD i Sverige har cirka 200 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna.

Läs mer på MSD.se

Ankyloserande spondylit (AS) eller Bechterews sjukdom

Om du har smärta i ländryggen och morgonstelhet som avtar under dagen, kan du ha en sjukdom som kallas ankyloserande spondylit (AS)/Bechterews sjukdom. Den förväxlas ofta med vanlig ryggsmärta. Ta reda på mer om AS och hur du ska diskutera med din läkare.

Om du har fått diagnosen ankyloserande spondylit (AS)/Bechterews sjukdom är det viktigt att du har en aktiv dialog med din specialistläkare. Ta reda på så mycket du kan om AS, inklusive behandlingar som kan bidra till att bromsa sjukdomsförloppet.

Minryggvark.se är nu uppdaterad och viss design är förändrad i syfte att göra det lättare att finna information.


Sidan är granskad av Carina Eklöw, Medical Scientific Liason, Rheumatology, MSD
04-18-RHEU-1072053-0000